Line Top Abildtrup

Kategori: selvstændig konsulent
Hvor i landet: arbejder i hele landet
Hvordan arbejder vi med Åben Dialog

Jeg arbejder med Åben Dialog uddannelse/træning, supervision i forhold til Åben Dialogisk praksis, temadage, workshops og lignende samt med vidensudvikling vedr. Åben Dialogisk praksis.

Eventuelt hjemmeside: -
Kontaktoplysninger: Line Top Abrildtrup, mail: lineabildtrup@gmail.com