Invitation til seminar om dialogiske og netværksorienterede praksisser

Her kan du hente invitationen til seminar om dialogiske og netværksorienterede praksisser på Lesvos.

Line Abildtrup Åben Dialog

Hvem er vi

Lær foreningen at kende og de enkelte bestyrelsesmedlemmer

Åben Dialog

Hvad er Åben Dialog egentlig? Her kan du læse mere om tilgangen og tankerne bag åben dialog.

Livet er relationelt, mennesker fødes og lever i relationer, men er for evigt forskellige. Vi må anerkende og acceptere den Anden, respektere hans eller hendes anderledeshed – ubetinget.
Ubetinget respekt for anderledesheden får dybtgående konsekvenser for det personlige liv og det professionelle arbejde”.
 Seikkula og Ankil, 2014.