Den danske 2-årige uddannelse i Åben Dialog, relations- og netværksarbejde

Uddannelsen har eksisteret siden 2011, og er udviklet af en landsdækkende styregruppe. Uddannelsen har igennem det sidste årti opnået landsdækkende anerkendelse for arbejdet med at uddanne medarbejdere og ledere i Åben Dialog på tværs af faglige og organisatoriske kontekster inden for det social- og sundhedsfaglige felt i Danmark.

Målgruppe

Medarbejdere og ledere inden for det sociale- og sundhedsfaglige felt, som ønsker at understøtte og udvikle en dialogisk, reflekterende og netværksorienteret tilgang til samarbedet med borgere, patienter, deres netværk og samarbejdspartnere.

Praktisk

Uddannelsen ledes af et team bestående af en administrativ medarbejder og to kursusledere i samarbejde med Åben dialog Fondens bestyrelse. Kirsten Revsbeck er administrativ medarbejder og Bjarne Vind Sørensen og Anette Hansen er kursusledere.

Seminarerne er planlagt som internat og foregår pt. på Brandbjerg Højskole nær Jelling.

bjarne@aabendialogfonden.dk

anette@aabendialogfonden.dk


Uddannelsen skridt for skridt

Efter 12 års rige erfaringer med den danske 2-årige uddannelse i Åben Dialog, relations-og netværksarbejde åbner vi nu mulighed for, at man kan tilrette sin uddannelse skridt for skridt.

Fonden for Åben Dialog vil gerne imødekomme en stigende efterspørgsel på kortere og mere fleksible uddannelsesforløb. Derfor vælger vi nu at udbyde den nuværende 2-årige uddannelse i to selvstændige moduler.

Det første år kan fra oktober 2023 tages selvstændigt. Det andet år kan tages i umiddelbar forlængelse af det første eller når det passer ind i arbejdslivet. Man kan nu også træde ind på andet år med forudsætninger fra andre Åben Dialog uddannelser. 

Den danske 2-årige uddannelse i Åben Dialog, relations-og netværksarbejde fortsætter i nye rammer – læs mere på hjemmesiden: http://www.aabendialogfonden.dk/ eller kontakt kursuslederne: anette@aabendialogfonden.dk bjarne@aabendialogfonden.dk