Aarhus kommunes læringscirkler

Med Åben Dialog Læringscirkler inviterer vi kollegaer fra nær og fjern til praksisnære læringsforløb, som kan sammensættes som fleksible kompetenceudviklingsforløb over tid.

 

Åben Dialog Læringsforløb er et 1 årigt praksisnært forløb, der er målrettet medarbejdere og ledere, som ønsker at udvikle Åben Dialog i praksis. Fokus i forløbet er, at udforske forståelser og udvikle færdigheder i det dialogiske og netværksorienterede arbejde – imellem Dialogisk Praksis og Åben Dialog Netværkssamtaler i konkrete og komplekse kontekster. Forløbet forudsætter dialoger med det organisatoriske netværk, idet vi forstår ledelsens forhåbninger og organisationens forudsætninger som afgørende for udviklingen af Åben Dialog  i praksis.

 

Åben Dialog Fordybelsesforløb er et halvårligt forløb, der er målrettet  medarbejdere og ledere, som allerede er i gang med at udvikle Åben Dialog i konkrete kontekster, og som ønsker at fordybe sig i det dialogiske og netværksorienterede landskab og samtidigt forstærke netværk med andre, der er i gang med at udvikle Åben Dialog i Danmark.  Fokus i forløbet er at udforske ideer fra toneangivende stemmer i verden. Det er en mulighed for at være i bevægelser og fortsat kunne bidrage til bevægelser i praksis.

 

Læs mere om Åben Dialog Læringscirklerne her: Læringscirkler (aarhus.dk)

Eller kontakt Mie Leer (miele@aarhus.dk) og Helle Vase (hevas@aarhus.dk) hvis I vil høre nærmere om forløbene.