Interessegrupper

Her kan du læse om de forskellige interessegrupper, der arbejder med Åben Dialog

Med vores interessegrupper ønsker vi at skabe kontakt mellem mennesker, der er interesserede i Åben Dialog i forskellige sammenhænge.

Du kan læse om de eksisterende grupper nedfor, og du må endelig tage kontakt til dem, hvis der er en gruppe eller flere, du ønsker at høre mere om og muligvis blive en del af.

Hvis du selv har en ide til en gruppe og ønsker at starte en op, må du endelig skrive til os på kontakt@aabendialog.dk – vi vil glæde os til at høre om dine ideer

Kunst, kultur og natur (KuKuNa)

Idéen med gruppen er, i fællesskab, at tænke over, undersøge, opleve og arbejde med kunsten, kulturen, & naturen i samspil med dialogisk praksis – og det dialogiske i kunsten, kulturen og naturen. 
 
Gruppen er også interessegruppe for LGBTQIA+ i ÅD Danmark – vi taler om det queer og Non-binære – og alle mennesker og idéer er velkomne! 
 
> Vi tror på at vi kan finde nye meningsfulde veje med os selv og sammen med andre, hvis vi retter blikket andre steder hen, end vi plejer.    
 
> Vi tror på, at naturoplevelsen, kunsten og kulturen som dele af en (udførende/oplevende) nysgerrig praksis, giver os mulighed for at udtrykke os friere, afsøge vores traumer uden at sygeliggøre eller gøre andre forkerte, finde nye slags sprog for dét indeni, så andre kan forstå det intuitivt, og dele eller samskabe disse erfaringer, så vi ikke bliver fanget i fortællingerne om hinanden, men tværtimod skaber rum til hinanden (og os selv!).
 

> Vi tror på, at disse praksisser kan være med til at skabe plads til alle mennesker – netop fordi praksisserne ikke dømmer, diagnosticerer, afgrænser – men er baseret på partikulære udtryk og det fælles, universelle, på samme tid; menneskeskæbner, det spontane og nysgerrigheden!

 

Hvis du har lyst til at høre mere om gruppen eller blive en del af den så kontakt Benjamin

Kontakt Benjamin

benjamin.cogcom@gmail.com

 

Download KuKuNa’s første nyhedsbrev

Få andet nyhedsbrev her

Åben Dialog og Uddannelse

Hvordan integrerer man dialogisk praksis i uddannelsessystemet?

I vores interessegruppe vil vi først undersøge, hvordan vi kan introducere Åben Dialog-tilgangen og anvende den i uddannelsesinstitutioner.

For eksempel:

-Hvordan man afholder gavnlige møder mellem forældre og lærere.

-Hvordan man får en dybere forståelse af elever, der har svært ved at navigere i skolesystemet, og hvordan man kan give dem ekstra støtte.

-Og generelt, hvordan man indfører aspekter af dialogisk praksis i skoler fra grundskole til gymnasium.

Alle er velkomne!

 

Kontakt Colleen

colcalhoun@gmail.com

Åben Dialog inden for voksen handicap-området

I denne interessegruppe vil vi undersøge hvordan Åben Dialog og dialogisk praksis kan introduceres inden for voksen handicap, og autismeområdet.

Historisk set har denne gruppe af menneskers indefraperspektiv været marginaliseret og tillagt meget lidt opmærksomhed og gyldighed. Kan Åben Dialog være med til at skabe rum hvor disse værdigfulde stemmer bliver lyttes til med ubetinget respekt? 

– Hvordan kan vi holde møder med borgere med fx udviklingshandicap eller autisme, på en måde så deres stemme vægtes på lige fod med de øvrige deltageres?

– Kan vi ved at benytte Åben Dialog til fx statusmøder bedre sikre at det er borgrens ønsker, håb og drømme, som bliver en del af handleplanen?

Velkommen til 🙂

 

Kontakt Karina

karina.joergensen@social.rm.dk

Udvikling og forankring af Åben Dialogisk praksis

Dette er en interessegruppe for mennesker, der gerne vil dele erfaringer og udvikle tanker om, hvordan vi får en Åben Dialogisk praksis til at udvikle sig og leve i vores organisationer. (Hvordan) skal vi uddanne os? Hvordan kan vi træne og øve os? Hvordan skal vi organisere vores arbejde? Hvad med ledelse? Supervision? Hvad kan vi med de ressourcer vi har? Er der benspænd, krav og forventninger, som opleves som forhindringer? Hvilke tiltag og rammer gør den åbne dialog mulig? Hvad får det til at blomstre? Osv.

Hvis du er interesseret i at være med, så skriv til:

 

Kontakt Line

lineabildtrup@gmail.com