Åben Dialog Danmark

Ideen om en national Åben Dialog foreningen i Danmark opstod forud for det danske Åben Dialog årsmøde i 2022. I en workshop var vi en gruppe mennesker, der drøftede ideen og der blev efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe. I forbindelse med Åben Dialog årsmødet i 2023 holdt vi d. 31. marts stiftende generalforsamling og Åben Dialog Danmark blev formelts set en realitet.
 
Formålet med Åben Dialog Danmark
Formålet med foreningen er at være et demokratisk forum, der:
 
  • Forbinder og samler mennesker og organisationer der arbejder med og interesserer sig for Åben Dialog og Åben Dialogisk praksis.
  • Styrker og støtter op om bestræbelserne på at arbejde med Åben Dialog og Åben Dialogisk praksis i Danmark.
  • Deler ideer, reflekterer over og drøfter emner der er relevante for arbejdet med samt udviklingen og forankringen af Åben Dialog og Åben Dialogisk praksis.
  • Kan være en platform, hvor mennesker kan finde sammen om og dele kendskab til arrangementer og andre aktiviteter omkring Åben Dialog og Åben Dialogisk praksis.
  • Skaber en stærk stemme, der kan tale om og for Åben Dialog og Åben Dialogisk praksis.
  • Tilbyder at være en paraplyorganisation for de eksisterende lokale Åben Dialog foreninger.
 
Medlemskab i foreningen
Alle der kan tilslutte sig foreningens formål er velkomne som medlemmer i foreningen. Organisationer, foreninger m.m. kan også blive medlem af foreningen.
 
Man bliver medlem ved at henvende sig til forening kontakt@aabendialog.dk og bede om at blive skrevet på foreningens medlemsliste. Man melder sig ud ved at bede om at blive slettet fra medlemslisten. Når man beder om at blive medlem, giver man samtidig samtykke til, at foreningen må opbevare ens navn, email, hvor i landet man bor og hvor man evt. arbejder.
 
Det er gratis at være medlem af foreningen.

Mød bestyrelsen

Benjamin Jensen, Åben Dialog
Bestyrelsesmedlem

Benjamin Jensen

Uddannet filosof og litterat fra Københavns Universitet. Har arbejdet som filosof og udviklingskonsulent på Bostedet Orion – bl.a. med udviklingen af Åben Dialog ud fra indefraperspektiver.
Erfaring med at undervise mange forskellige målgrupper - mennesker fra alle "lag" i psykiatrien, unge mennesker på Talentskolens Forfatterlinje, etc.; som ritualmester i humanistiske ritualer; med at udvikle og lede kreative værksteder (bl.a. skriveværksteder, fælleslæsning, lydværksteder, kunstværksteder og téritualer); med projektudvikling og -styring – både i kulturprojekter og i virksomheder.
Arbejder til hverdag som kvalitetschef i byggefirmaet Swietelsky, og sidder i bestyrelserne for Forfatterskolen PS! - forfatterskolen for psykisk sårbare, Mad in Denmark og Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering.
Nyder musik og Japansk kultur i alle afskygninger.

Bestyrelsesmedlem

Karina Hvid Jørgensen

Mit navn er Karina, jeg bor i Tørring i Midtjylland. Jeg er uddannet pædagog og har de sidste 18 år været ansat i Specialområde Autisme. Jeg har altid været særlig optaget af indefra perspektivet og har siden 2019 arbejdet med metoden LA2 hvor indefra perspektivet er helt centralt. I den forbindelse blevet jeg introduceret til Åben Dialog. Jeg har lige gennemført den 1.årige ÅD uddannelse. Til dagligt arbejder jeg som konsulent i Autismefokus, som er en tværgående enheder for vores 25 afdelinger i region midt. I SAU er det netop besluttet at Åben Dialog skal indgå i vores Faglige Fundament og være en af de metoder og tilgange som skal være fundament for vores indsatser. Jeg glæder mig utrolig meget til at være med til at være bringe Åben Dialog ind på voksenhandicap-området.

Line Abildtrup Åben Dialog
Forperson

Line Top Abildtrup

Jeg blev involveret i Åben Dialog, da jeg i 2012 blev ansat som forstander på Bo- og Rehabiliteringstilbuddet Orion. Jeg husker det sådan, at jeg meget hurtigt fik en oplevelse af, at Åben Dialog simpelthen er et rigtig godt svar på det, som jeg tror på, at der er brug for. En oplevelse af, at det her er hjælpsomt, hvis vi vil bidrage til, at mennesker, der bliver ramt af alvorlige psykosociale problemer, får bedre muligheder for at komme sig og leve gode (eller rimelige) liv. Det tror jeg fortsat meget stærkt på. Siden 2012 har jeg på forskellig vis arbejdet med at udvikle Åben Dialogisk praksis i det sociale arbejde (det vi ofte kalder socialpsykiatrien - et ord jeg i øvrigt synes er misvisende). Undervejs var jeg på den 2-årige Åben Dialog uddannelse på Brandbjerg Højskole. Siden 2020 har jeg været selvstændig og arbejdet med supervision, undervisning og lignende. Og så drømmer jeg om at komme til at forske i Åben Dialogisk praksis en dag. Forud for Åben Dialog årsmødet i 2022 begyndte jeg at tale med ‘åben-dialog-mennesker’, som jeg kender, om en ide om at starte en Åben Dialog forening. Og nu har vi skabt den - foreningen. Og jeg har fået den ære at blive valgt til forperson for foreningen. Jeg bor i Virum, lidt nord for København, med min mand og vores to unge voksne børn. Jeg elsker at være i naturen og at være sammen med venner og familie. Jeg er meget glad for at læse krimier og romaner og se tv-serier og spise slik og drikke vin og gå til koncerter - og meget mere. Verden er et fantastisk og forfærdeligt sted.

Aaben dialog Colleen Calhoun
Suppleant

Colleen Calhoun

.Jeg er lærer og SPS mentor for unge, der tager en videregående forberedende uddannelse. Mit særlig fokus er unge som har fået diagnoser. Jeg har den danske Åben Dialog-uddannelse og før det fra Københavns Universitet i postkolonial litteratur og teori. Jeg er også kunstner som har udstillet i mange år både i Danmark or i USA.