Åben Dialog

Åben Dialog kan være svært at beskrive på en enkel og simpel måde.

Derfor har vi valgt, at forskellige mennsker fra foreningen beskriver, hvad Åben dialog er for dem.

Hvis du vil læse mere konkret om Åben Dialog, kan du finde mere information under litteraturhenvisning.

Line Abildtrup Åben Dialog

Åben Dialog for mig...

Det er ikke nemt at beskrive Åben Dialog med få ord. Hvis jeg skal gøre et forsigtigt forsøg, så forstår jeg Åben Dialog som en samling af ideer, teorier, erfaringer og måder at være og arbejde på i mødet mellem mennesker.

 

Åben Dialog har fokus på mennesker i deres livssituation og relationer og ser menneskers reaktioner og udtryk som vigtige signaler, som vi kan lytte til og tale om – ikke som sygdomme eller noget forkert, der skal gå væk. Åbnende dialoger kan give plads til bevægelser ud over fastlåsende definitioner og systemer. Når vi lytter til hinanden herfra, så bestræber vi os på at skabe rum for mennesker, med alt hvad de er og kommer med, og det giver ofte grobund for noget frugtbart.

 

Åben Dialog baserer sig på en forståelse af, at mennesker bliver til i dialog med andre mennesker, og at det at indgå i åbnende dialoger kan hele mennesker og skabe muligheder for forandring og veje gennem svære, konfliktfyldte, lidelsesfulde og fastlåste situationer.

 

Vi bruger både betegnelserne Åben Dialog og (Åben) Dialogisk praksis. Åben Dialog bruges ofte som betegnelse for en særlig måde at holde møder eller samtaler med et menneske og dette menneskes netværk på.

Åben Dialogisk praksis bruges ofte som betegnelse for at bringe de samme ideer, forståelser og måder i spil i praksis mere generelt. Nogle gange formuleres det sådan, at Åben Dialog og Åben Dialogisk praksis er en måde at være i verden på – en måde at møde andre mennesker på.

At finde ord for, reflektere over og formidle hvad Åben Dialog og Åben Dialogisk praksis er – og hvordan den udvikler sig i Danmark – er noget af det, vi håber, at en Åben Dialog forening kan bidrage til.

Jaakko Seikkula (som har været med til at udvikle Åben Dialog) og Tom Erik Arnkil sætter disse ord på i deres bog, ”Åben Dialog i relationel praksis”:

”Livet er relationelt, mennesker fødes og lever i relationer, men er for evigt forskellige. Vi må anerkende og acceptere den Anden, respektere hans eller hendes anderledeshed – ubetinget.

Ubetinget respekt for anderledesheden får dybtgående konsekvenser for det personlige liv og det professionelle arbejde.” (Seikkula og Ankil, 2014, Åben Dialog i relationel praksis, s. 17)

Åben Dialog for mig...

Det dialogiske kan noget helt særligt. For mig er Åben Dialog mere end en metode eller tilgang – det er en dybtfølt måde (eller måder) at være i verden på, sammen, at give plads til hinanden og vores både indre og ydre stemmer. Det handler om at skabe rum, hvor alle føler sig set, hørt og værdsat for deres unikke perspektiver og oplevelser.
 
Åben dialog handler om at være nærværende og autentisk, hvad det så end betyder, i vores væren og i vores relationer, at lytte med oprigtig interesse – til følelser og kroppe og stemmer – vore egne og andres. 
 
Når vi praktiserer åben dialog, lærer vi at forsøge at sætte vores egne forudfattede meninger og dømmende holdninger til side. Vi prøver at sætte os i andres sted, forstå deres perspektiver og lade dem bevæge os på lige fod med vores egne perspektiver. Vi suspenderer vores egne antagelser om os selv, verden og andre, og prøver i stedet at være nysgerrige på at udforske nye synsvinkler.
 
Åben dialog er ikke kun forbeholdt terapeutiske sessioner eller konfliktløsning. Det er en måde at være i verden på, der kan berige vores daglige interaktioner og relationer. Når vi praktiserer åben dialog i vores personlige og professionelle liv, skaber vi mulighed for dybere forbindelser, meningsfulde samtaler og større forståelse.
 
Med åben dialog kan vi skabe en atmosfære af tillid og respekt, hvor alle føler sig trygge ved at udtrykke sig ærligt og sårbart. Det er et rum, hvor vi kan dele vores glæder, sorg, bekymringer og drømme uden frygt for at blive dømt eller afvist. Det er et rum, der fremmer autenticitet og gensidig vækst, fælles bevægelse. 
 
Det er vidunderligt og dybt menneskeligt at lade sig blive bevæget – i alle betydninger af dét ord! 
 
Åben dialog inviterer os til at være til stede i nuet, at lytte med hjertet og at dyrke medfølelse for os selv og andre. Det er, i mangel af et bedre ord, en livsfilosofi, der kan hjælpe os med at udvikle vores relationelle færdigheder, opbygge autentiske forbindelser og skabe en verden, hvor vores forskelligheder fejres og respekteres.
Benjamin Jensen, Åben Dialog
Åben Dialog Carla Hermannsen

Åben Dialog for mig...

Åben Dialog er en tilgang, der samler mennsker.

I stedet for at at tale om hinanden, taler vi med hinanden.

 

Åben Dialog for mig...

Åben dialog handler for mig om at være i relationer, hvor der kan være overensstemmelse mellem den man er, det man tænker og føler, og det man kan udtrykke. Hvor det er sikkert at være oprigtig og sige sin mening. Relationer hvor man kan være alt det, man er – hvor man ikke skal forandre eller tilpasse sig. Relationer hvor vi interesserer os for hinanden – hvor vi kommer fra, og hvor vi gerne vil bevæge os hen. Og hvor vi kan støtte hinanden i den bevægelse, uden at nogen skal forsvinde eller give afkald på sig selv. Hvor vi sammen kan adressere, og arbejde på at frigøre os fra, systemer, der lukker ned, definerer og undertrykker.

Ida Kathrine Dahl, Åben Dialog

Læs mere om Åben Dialog