Job, Udsatte og Socialpsykiatri, Aarhus Kommune

Kategori: Driftsområde i Aarhus
Hvor i landet: Aarhus
Hvordan arbejder vi med Åbendialog:

I arbejdet med Åben Dialog skelner vi imellem Dialogisk Praksis og Åben Dialog Netværkssamtaler, som vi i praksis forstår som hinandens forudsætninger. Vi arbejder i spændet mellem den dialogiske praksis og Åben Dialog Netværksmøder inden for konteksterne Botilbud, Mestringsvejledning, Forsorg, Jobcenter og i det tværsektorielle samarbejde med regionen. Vi tilbyder desuden forskellige læringsforløb i Åben Dialog

Eventuelt hjemmeside: https://www.aarhus.dk/demokrati/projekter-og-samarbejder/metodeudvikling/aben-dialog/om/
Kontaktoplysninger: Mie Leer, mail: miele@aarhus.dk